กิจกรรม รร.ส.สส.

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ต.วิสันติ สระศรีดา เสธ.ยศ.ทบ. กรุณาเป็นประธานการประเมินคุณภาพ การศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ รร.ขว.ทบ. โดยมี พ.อ.วัชรวิชย์ ณรงค์พันธุ์ รอง ผบ. รร.ขว.ทบ. พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ

 


23 พ.ค.61 พ.อ.ณรงค์กรณ์ ช่างแกะ นำคณะครู อาจารย์ นทน.หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. บก.ทท. รุ่น 14 ฟังบรรยายสรุปภารกิจ และเยี่ยมชมเรือ ณ ทัพเรือภาค 2 จ.สงขลา โดยมี ผอ.ยก.บก.ทรภ.2 ให้การต้อนรับ


22 พ.ค.61 พ.อ.ณรงค์กรณ์ ช่างแกะ นำคณะครู อาจารย์ นทน.หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. บก.ทท. รุ่น 14 ฟังบรรยายสรุปภารกิจ กองทัพภาคที่ 4 โดยมี เสธ.ทภ.4 ให้การต้อนรับ


วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 0800 น. รอง ผบ.รร.ส.สส.เป็นประธานในพิธี เปิดหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน เหล่า ส. รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.


วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 090 – 1200  รร.ส.สส. ได้เชิญ ผู้บรรยาย จาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(สรอ).(EGA) /สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (สพร.)(DGA)  แนะนำการใช้งานระบบงาน e-Saraban ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ข้าราชการ รร.ส.สส.  / กทส.สส.  /ผู้แทน ยศ.ทบ และ ผู้แทน กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  สนใจรขอใช้บริการ ระบบ e-Saraban  เพื่อศึกษาข้อมูลการขอเข้าร่วมโครงการ


วันที่ 8 พ.ค.61 ยศ.ทบ. ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ที่ห้องประชุมใหญ่ รร.ส.สส.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com